giant squid

giant squid

fancy pigeon

fancy pigeon

a dapper caterpillar

a dapper caterpillar

flamingo

flamingo

a pair of penguins

a pair of penguins

standing pigeon

standing pigeon

clown rat

clown rat

Schnitzel

Schnitzel

rat racer

rat racer

rooster

rooster

orca

orca

armadillo

armadillo

axoloti

axoloti

bat

bat

bird

bird

camel

camel

cat

cat

caterpillar

caterpillar

conure

conure

dachshund

dachshund

dogs

dogs

dolphin

dolphin

duckling

duckling

elephant

elephant

escargot

escargot

fish

fish

frog

frog

giraffe

giraffe

hamster

hamster

hippopotamus

hippopotamus

horse

horse

kangaroo

kangaroo

lobster

lobster

moose

moose

octopus

octopus

ox

ox

pangolin

pangolin

a hungry pelican

a hungry pelican

penguins

penguins

pigeon prince

pigeon prince

piglet

piglet

rabbit

rabbit

the rat king

the rat king

rat

rat

rats in hats

rats in hats

rhinoceros

rhinoceros

baby seal

baby seal

seahorse

seahorse

shrimp

shrimp

snail

snail

snakes

snakes

slug

slug

starfish

starfish

squirrel

squirrel

terrier

terrier

little turtles

little turtles

© 2019 Zazu Faure/Los Angeles